Untitled Document
  아이디 저장하기

제 목     금요일 미사시간 변경
작성자    
성가브리엘성당등록일2014-04-13 07:40:28조회470
 
▶ 금요일 미사시간 변경
  • 4월 25일(금) 부터 매주 금요일 아침 8시 미사시간이
       9시30분으로 변경 되오니 차질이 없으시길 바랍니다.
  


번호   제 목   작성자   작성일자   조회
   16    VIRTUS (하느님의 자녀 보호) 교육안내   성가브리..   2014-05-26   1098
   15     첫 영성체를 축하합니다.   성가브리..   2014-05-26   941
   14    선교 자선부 소식   성가브리..   2014-05-26   1216
   13    "1/10 나눔 캠페인"   성가브리..   2014-05-18   794
   12    "성모의 밤" 행사   성가브리..   2014-05-18   1087
   11     은혜의 밤   성가브리..   2014-05-18   434
   10    사제수품식 안내   성가브리..   2014-05-18   514
   9    첫 영성체 집중 교육   성가브리..   2014-04-13   459
   8    금요일 미사시간 변경   성가브리..   2014-04-13   470
   7    성주간 및 부활대축일 전례   성가브리..   2014-04-06   558
   6    예비신자 피정   성가브리..   2014-03-24   467
   5    견진성사 안내   성가브리..   2014-03-09   532
   4    성시간 및 첫 토요 신심미사   성가브리..   2014-03-02   485
   3    건강 검진 안내   성가브리..   2014-02-23   446
   2    재의 수요일   성가브리..   2014-02-23   526